OLASHEI

NATURRESERVAT

 
  

 

MENY

Forside
Verneforskrift
Forvaltningsplan
Forvaltning

Beskrivelse
Arealbruk
Kart
For skolen
For turgåere
Om olashei.no


 

 

For turgåere

Et naturreservat er fredet for å bevare et stykke karakteristisk natur helt urørt for ettertiden. Men ved fredningen av Olashei i 1993 eksiserte det allerede en avtale mellom grunneierne og Lillesand idrettslag om et løypenett i området. Disse løypene er svært populære og det ble bestemt at de skulle kunne vedlikeholdes og skulle kjøres opp som skiløyper om vinteren.

Fredningen har medført at det er utarbeidet mye interessant fagstoff om naturen i naturreservatet. Fredningen innebærer også at vi som turgåere må forholde oss til enkelte bestemmelser i Forvaltningsplanen for reservatet. En oversikt over tur-aktuelt fagstoff og over aktuelle vernebestemmelser finner du nedenfor.

RETNINGSLINJER FOR FRILUFTSLIV

Det er Fredningsforskriften, Forvaltningsplanen og Friluftsloven som fastsetter hvilke aktiviteter som er tillatt i reservatet og hvilke som ikke er tillatt.

I følge Fredningsforskriften er innsamling av planter og plantedeler ikke tillatt: "Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt." (Kap IV-1)

Videre er det forbud mot organiserte aktiviteter: "Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt." (Kap IV-4)

Sykkel og hest er tillatt kun på veg, altså ikke i løypene eller i terrenget: "Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt." (Kap IV-6)

Men i Kap V spesifiseres det at : "Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: ... 2. Sanking av bær og matsopp. ... 4. Jakt og fiske ... 6. Oppgjøring av bål med medbrakt brensel."

Når det gjelder bål er det viktig å huske det absolutte forbudet mot å gjøre opp ild i perioden 15. april til 15. september.

 

FAGSTOFF FOR TURGÅERE

Følgende menyvalg inneholder faktainformasjon om reservatet:

Her finner du blant annet informasjon om topografi og geologi, vegetasjon, nøkkelbiotoper, fugle- og dyreliv, skogbruksfaglige data og kulturminner

Undervisingsopplegg med turforslag

Det ble i 2002 ferdigstilt et eget undervisningsopplegg for Olashei naturreservat. Opplegget inneholder en stor faktadel og er svært interessant for alle som ferdes i naturreservatet. Vi anbefaler å laste ned hele opplegget på nettbrett eller på papir og ta det med ut på tur!

Last ned undervisningsopplegget for Olashei naturreservat.

Fagrapporter

Rapportene gjengis med tillatelse av forfatterne og kan lastes ned til fri bruk av skoler og privatpersoner.

Til toppen

 

KART

Under menyvalget Kart kan du laste ned et oversiktskart som viser løyper og soneinndeling.

Men vil du ha et godt turkart, anbefaler vi Turkart for Grimevann som Grimevann fiskelag har gitt ut.

Kartet fås kjøpt i Lillesands Sparebank.

Et annet godt kart er I.L.Høvdingens Orienteringskart for Prestegårdsskogen.

Til toppen


Nettstedet olashei.no er laget av og drives på dugnad av skogeierne som eier naturreservatet Olashei i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder.
Redaktør for olashei.no: Arne Auen Grimenes, Nedre Grimenes, 4790 Lillesand.

Sist oppdatert 26.04.2013

  

 

Snarveier
på denne siden:

Retningslinjer for friluftsliv
Fagstoff for turgåere
Kart

Huskeliste

Ikke tillatt
- Ta blomster og planter
- Ta døde plantedeler
- Bruke hest
- Bruke sykkel
- Tenne bål 15.4-15.9.

Tillatt
- Tenne bål 15.9.-15.4. med medbragt ved
- Alt annet som friluftsloven tillater

Last ned
Fredningsforskriften
Forvaltningsplanen
Friluftsloven

Lenker
Grimevann fiskelag

Værmelding